Home >> Woningen

 
   

 

Ministerie van Volkshuisversting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, afd. inspectie.
Regionaal Indicatie Bureau West Utrecht (RIO)
  *  Doel: indicatie aanvragen voor de thuiszorg, verzorgingstehuis en verpleeghuis.
Postbus 123
3480 DC
Harmelen
Tel (0900) 3573573 (22 ct/min)

Volkshuisversting Provincie Utrecht
Maliebaan 18
3581 CP Utrecht
Tel (030) 2335511

Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw -  VAC De Ronde Venen
Secr. Postbus 24
3648 ZG Wilnis
Tel (0297) 254703

 

Huurcommissie, ressorten Amersfoort en Utrecht
  *  Doet uitspraak in geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijzen en servicekosten. Daarnaast kunt u er terecht over de wettelijke regelingen op het gebied van huur en verhuur van woonruimte.
  *  Inloopspreekuur: ma, wo en do 9:00-12:00 uur.
Secr. Muntstraat 7
Postbus 1548
3500 BM Utrecht
Tel (030) 2338633
Fax (030) 2333583
Tel spreekuur:(030) 2333513 (2 x optie 3 drukken); ma, wo en do 14:00-16:00 uur

 

Bewonersvereniging Stichting Weg en Oever
Secr. M.P. Millenaar
Herenweg 183
3648 CD Wilnis
Tel (0297) 285520
E-mail: wegenoever@millenaar.dds.nl

Stichting Bewonerscommissie Molenland
Secr. mw M. Zanders
Stellingmolen 6
3642 ZB Mijdrecht
Tel (0297) 241683
E-mail sandor.harmens@planet.nl

Huurdersvereniging Bewonersraad Westhoek
Postbus 301
3640 AH Mijdrecht
Tel (0297) 285455
E-mail: info@bewonersraadwesthoek.nl
Internet www.bewonersraadwesthoek.nl

 

Kadaster Utrecht
  *  Geopend: ma t/m vr 9:00-17:00 uur.
Herculesplein 303  (kantorencomplex Galgenwaard)
Postbus 85001
3508 AA Utrecht
Tel (030) 2529411
Fax (030) 2514544

 

Bergh Real Estate BV
Herenweg 173
3645 DK Vinkeveen
Postbus 24, 3645 ZJ Vinkeveen
Tel (0297) 263263
Fax (0297) 262 356
E-mail info@berghrealestate.nl
Internet www.berghrealestate.nl

Koop Lenstra Makelaars og
Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Tel (0297) 285553
Fax (0297) 288156
E-mail mijdrecht@kooplenstra.nl
Internet www.kooplenstra.nl

Ruigrok Makelaars og
Hofland 19
Postbus 277, 3640 AG Mijdrecht
Tel (0297) 283375
Fax  (0297) 241709
E-mail info@ruijgrok.nl
Internet www.ruijgrok.nl

Makelaardij Witte og
Kerklaan 1
3645 ES Vinkeveen
Tel (0297) 263219
Fax (0297) 261054
E-mail witte@tref.nl
Internet www.makelaardij-witte.nl

Van Rossum Makelaardij og
Bozenhoven 65-67
Postbus 427
3641 AC Mijdrecht
Tel (0297) 242424
Fax  (0297) 274000
E-mail info@rossum-mijdrecht.nl
Internet www.rossum-mijdrecht.nl

Van Dieren Makelaarij
Baambrugse Zuwe 212
3645 AM Vinkeveen
Tel (0294) 291446
Fax (0294) 291789
E-mail van.dieren.estate@wxs.nl
Internet www.vandierenmakelaardij.nl

Blees Estates Vakantiewoningen Turkije
E-mail info@bleesestates.nl
Iinternet www.bleesestates.nl

 

Nuon
  *  voor aanvragen van gas- en/of elektriciteitsaansluiting, doorgeven van verhuizing, vragen over tarieven, nata's, betalingen, energiebesparing en veiligheid.
Postbus 1096
1500 AB Zaandam
Servicenummer: tel (0900) 1499 (22 ct/min, 8:00-19:00 uur)
Storingsnummer: tel (0800) 1499 (dag en nacht bereikbaar)
E-mail nuon@nuon.nl
Internet www.nuon.nl

N.V. ENECO Energie Utrecht
Postbus 8888
3503 SG Utrecht
Klantenservice: 0900 - 0201
Storingen: 0800 - 0100 (gratis)
E-mail: service@eneco.nl
Internet www.eneco.nl

WATER
HYDRON Midden-Nederland
  *  Storingen: tel. (030) 2487281 (dag en nacht)
  *  Overige inl. tel (030) 2487565  (tijdens kantooruren)
Reactorweg 47
Postbus 40205
3504 AA Utrecht
Tel (030) 2487211
Fax (030) 2414955

 

Dienst Waterbeheer en Riolering / Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
  *  Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor vaarwegen, veilige dijken, het waterpeil, het zuiveren van afvalwater, en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Heft waterschapsbelastingen om het waterbeheer te kunnen uitvoeren. De Dienst Waterbeheer en Riolering is de uitvoerende organisatie van het hoogheemraadschap.
DWR, vestiging Amsterdam (o.a. voor belastingen)
Spaklerweg 18
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
Tel (020) 4602100
DWR, vestiging Hilversum
Larenseweg 30
Postbus 1061
1200 BB Hilversum
Tel (035) 6477777

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
Tel (030) 6345700
E-mail post@hdsr.nl
Internet www.hdsr.nl

 

Westhoek Woondiensten
Bezoekadres kantoor Mijdrecht Rendementsweg 14, 3641 SL Mijdrecht
Postadres Postbus 122, 3640 AC Mijdrecht
Tel. algemeen (0297) 23 23 23
Tel. reparatieverzoeken (0297) 23 12 31
Fax (0297) 23 23 00
E-mail algemeen post@westhoek.nl
Internet www.westhoek.com

Openingstijden kantoor Mijdrecht
Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
1e maandag van elke maand: 8.00 tot 19.30 uur

Directeur-bestuurder Mevrouw K. Rosielle
Manager Beheer & Ontwikkeling Mevrouw M.L. den Hartog
Manager Backoffice De heer E.T.J. Menagé