Home >> Algemene info >> Overheidsinstellingen
 

Brandweer

Alarmnummer:  tel.  112
Croonstadtlaan 111
3640 AG Mijdrecht
Tel (0297) 291616
Fax (0297) 551511Vorige


Inspectiediensten

Dienst Landelijk Gebied
  *  Geopend: ma t/m vr 7:00-19:00 uur
Herman Gorterstraat 5
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
Tel (030) 2344001
E-mail m.g.m.vdelft@minlv.nl

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
Warenklachtenlijn: Tel (0800) 0488

Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees - kring Noord-West
Arlandaweg 24
Postbus 59017
1040 KA Amsterdam
Tel (020) 5840404Vorige


Justitie

Arrondissementsparket
Vrouwe Justitiaplein 1
Postbus 16005
3500 DA Utrecht
Tel (030) 2233000
Tel 030-2233000
Fax 0302233849

Arrondissementsrechtbank
Vrouwe Justitiaplein 1
Postbus 16005
3500 DA Utrecht
Tel (030) 2233000
Sector
Postbus 13023
3507 LA Utrecht
Parket
Postbus 16005
3507 LA Utrecht

Kantongerecht
Janskerkhof 13a
Postbus 16008
3500 DA Utrecht
Tel (030) 2233000


Ombudswerk

De Nationale Ombudsman
  *  Behandelt klachten over de overheid, m.u.v. de meeste gemeenten. U kunt bij de Nationale Ombudsman bij. klagen over de ministeries, de politie, de waterschappen, de belastingdienst, de arbeidsbureaus, de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (zoals het GAK), de Sociale Verzekeringsbank, de Informatie Beheer Groep en de provincies.
Postbus 93122
2509 AC ´s/Gravenhage
Tel (0800) 3355555Vorige


Politie

Alarmnummer: tel.  112
Landelijk nummer bij niet-levensbedreigende situaties
Tel. (0900) 8844  (30 ct/min)
Politiedienst Rijn & Venen
Postbus 1038
3600 BA Maarssen
Tel (0900) 8844
 


Provincie

Provinciehuis
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Tel (030) 2589111
Fax (030) 2522564
PUWC - Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit
  *  Geopend: ma t/m vr 8:30-12:30 en 13:00-17:00 uur.
Dorpsstraat 1b
Postbus 115
3980 CC Bunnik
Tel (030) 6569000
E-mail info@welmon.nl
internet www.welstandenmonumenten.nl Vorige